Posts Tagged ‘Polítiques de Joventut’

Atès que les polítiques de joventut han estat, històricament, una mancança greu en l’actuació dels successius equips de govern que han estat al capdavant de l’ajuntament de la nostra ciutat i que aquest fet provoca un desencís general del jovent Cerdanyolenc vers la política.

Atès que molts joves de Cerdanyola del Vallès veuen l’oferta cultural, d’oci o lleure escassa i llunyana.

Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola, ha acordat en repetides ocasions la necessitat de potenciar la participació dels joves en tots els àmbits de la vida cultural i social de la ciutat.

Atès que altres col·lectius ja gaudeixen de avantatges, en forma de descomptes. Proposem la creació d’un carnet jove Cerdanyolenc de proximitat, per afavorir i fomentar la vida cívica, cultural, esportiva, associativa i comercial de la nostra ciutat.

Per a tots els motius exposats, el Plenari de l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès acorda donar impuls als següents:

ACORDS

PRIMER.- Que l’Ajuntament instauri el sistema de Carnet Jove Cerdanyolenc per a joves d’entre 14 i 30 anys i que aquest sigui efectiu abans dels sis mesos posteriors a l’aprovació d’aquesta moció al ple municipal.

SEGON.- Que aquest carnet permeti als seus usuaris descomptes en les quotes d’utilització de les instal·lacions esportives municipals, les quotes dels espectacles organitzats, patrocinats o subvencionats per l’ajuntament, en les tarifes dels museus de la ciutat i en les tarifes del transport públic municipal.

TERCER.- Que aquests descomptes sigui equiparables als assolibles amb el carnet de família nombrosa (20%), si cal modificant les ordenances fiscals municipals.

QUART.- Que l’ajuntament emprengui els contactes que consideri oportuns amb les associacions de comerciants de Cerdanyola, en un termini inferior a un any a l’aprovació d’aquesta moció al ple municipal, per tal de que aquest s’adhereixin, si així ho desitgen, als descomptes del Carnet Jove Cerdanyolenc.