Posts Tagged ‘Mocions’

ANTECEDENTS

Atès que Heribert Barrera i Costa va ser el setè President del Parlament de Catalunya des de que aquesta institució fou constituïda al 1932, i en fou el primer President entre els anys 1980 i 1984 un cop aquesta institució fonamental del país retornà a la legalitat desprès de llargues dècades de prohibició per part de la dictadura del General Francisco Franco.

Atès que el seu servei al capdavant del Parlament de Catalunya es va prolongar durant uns anys fonamentals per a la recuperació de l’autogovern del país.

Atesa la seva trajectòria de lluita cívica al servei de Catalunya i els seus ciutadans.

Atès que Heribert Barrera i Costa va morir el passat 27 d’agost de 2011 a la ciutat de Barcelona.

Per tots els motius exposats, el Plenari de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès acorda donar impuls als següents:

ACORDS

PRIMER.- Reconèixer des de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès la trajectòria vital d’Heribert Barrera i Costa traslladant la condolença de la corporació municipal als seus familiars.

SEGON.- Elevar a la Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès la proposta del Plenari Municipal de que li sigui atorgat el nom d’Heribert Barrera i Costa a un carrer, plaça o avinguda de la ciutat.