Posts Tagged ‘Infraestructures’

És ben evident que la nostra situació geogràfica ens ha fet beneficiaris, però també víctimes de les grans infraestructures que donen servei a la ciutat de Barcelona i al corredor de comunicacions que uneix bona part de l’Estat espanyol amb Europa. Autopistes, vies fèrries, línies d’alta tensió i carreteres de tot tipus conflueixen sobre un territori al qual no li queda gaire cosa per oferir.

Encara conservem una relació raonable entre espais verds i urbanitzats, a aquestes alçades encara tenim molt a defensar ja que la nostra ciutat encara es distingeix de molts altres municipis de l’àrea metropolitana per oferir un bon nivell de qualitat de vida que en bona part es deu al nostre entorn.

● Ens oposarem decididament al Túnel d’Horta en les seves diferents variants amb l’objectiu que no disminueixi la qualitat de vida dels ciutadans, es mantingui la qualitat ambiental de la serralada i no s’afegeixi més pressió urbanística a l’entorn forestal.

● Apostarem per la integració dels mitjans públics de transport de la ciutat a la primera zona tarifària aconseguint que el cost dels títols de transport entre Cerdanyola del Vallès i Barcelona o parades intermèdies siguin expedits al cost mínim. Tanmateix, apostarem per la recuperació dels autobusos gratuïts entre la ciutat i la UAB aconseguint que el cost d’aquest servei sigui assumit conjuntament entre diverses institucions del país, el centre i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

● Demanarem millores en la xarxa de parades d’autobús interurbà que incloguin la instal·lació de mitjans telemàtics que millorin el nivell d’informació als usuaris i que aquesta millora es pugui rendibilitzar a partir de la cessió d’espais publicitaris a les noves parades als quals els comerços de la ciutat tinguin un accés preferent com a anunciants.

● Facilitarem la implantació del tramvia del Vallès a partir del projecte de la Plataforma pel Transport Públic (PTP). Tanmateix, defensarem que la seva gestió sigui de titularitat exclusivament pública en tant que es tracta d’un servei rendible amb un retorn de les inversions a mig termini.

● És necessari apostar per la millora dels accessos a l’estació de RENFE i per alliberar un major nombre de places d’aparcament útils al seu voltant. Amb l’objectiu d’incentivar la utilització d’aquest mitjà de transport caldrà racionalitzar els espais de Zona Blava existents actualment al tram final del Passeig del Pont. Estudiarem també la possibilitat d’alliberar durant els matins més places d’aparcament properes a l’estació per tal d’incrementar la capacitat de dissuasió del tren com a mitjà de transport públic amb valor afegit per connectar la nostra ciutat amb el seu entorn.

● Ens oposarem a la via Interpolar en el seu pas per Bellaterra. No valorem que aquesta infraestructura sigui necessària per la ciutat i significarà un empitjorament clar de la qualitat de vida dels ciutadans d’aquesta part de la ciutat.

● Apostarem per obrir pels passatgers la línia Granollers – Martorell. Aquest traçat ja disposa de la majoria d’infraestructures necessàries per donar aquest servei i millorarà la connexió perifèrica de la ciutat sense necessitat de malmetre espais d’interès natural o d’usos agrícoles. Aquesta línia tindrà pas per l’estació de RENFE de la UAB i aconseguirà que aquesta deixi d’estar al servei exclusiu de la universitat i estigui al servei de tota la ciutat.

● Racionalitzarem les rutes de transport públic tenint en consideració la demanda real dels ciutadans i aconseguint que es doni servei molts més sectors de Cerdanyola del Vallès.

● Partint de la nostra proximitat a la ciutat de Barcelona, del seu atractiu com a destinació turística i de les potencialitats del nostre patrimoni local així com de l’existència de la UAB a la ciutat, apostarem per la creació d’un alberg municipal de joventut adherit a la YHIF i la XANASCAT que ens faci receptors de turisme juvenil, contribueixi a potenciar l’atractiu turístic de la ciutat i acosti joves de tot el món al nostre municipi.

● Impulsarem la creació d’un àrea de pernocta per autocaravanes connectada amb el transport públic per tal d’aprofitar el potencial turístic de la ciutat de Barcelona i aconseguir que aquest reverteixi sobre la ciutat. Cerdanyola del Vallès, per les seves connexions, presenta un important volum de trànsit d’aquest tipus de vehicles i és capaç de capitalitzar-lo en el seu benefici.