Posts Tagged ‘Immigració’

El fet migratori és un dels que major incidència han tingut durant els darrers anys a la ciutat i és fonamental que com a societat siguem capaços de seguir integrant persones nouvingudes a la ciutat.

Cal entendre el fet migratori com quelcom positiu i necessari, una oportunitat que cal aprofitar. L’ajuntament és l’administració d’acollida per definició i ha d’estar preparat per exercir la seva tasca amb garanties d’èxit, fent front de manera activa a aquells que insisteixen en descriure’l com un problema i esperen obtenir rèdits electorals d’aquest posicionament tan irresponsable.

En aquest sentit, treballarem per aportar una perspectiva positiva respecte al fet migratori tot impulsant polítiques d’acollida que vagin en sintonia amb les línies mestres que sobre aquest camp ha establert durant els darrers anys els Govern de la Generalitat de Catalunya.

● Fomentarem la llengua i cultura catalana com a factor comú en la integració de les persones nouvingudes. Apostarem per a què els nous cerdanyolencs coneguin els valors cívics i culturals que defineixen la nostra ciutat així com el seu context històric i els seus projectes de futur.

● Procurarem que el govern municipal sigui molt més transparent en els seus procediments d’atorgament d’ajudes, sobretot pel que fa a l’habitatge, les places educatives i els serveis socials bàsics. És necessari que la ciutadania conegui els criteris i que no existeixi marge per a què opcions polítiques xenòfobes o ambigües amb el fet migratori com el PP puguin obtenir rèdits electorals a partir de la demagògia.

● Propiciarem una distribució homogènia i coherent dels nouvinguts al sistema escolar de la ciutat, defugint de la concentració dels mateixos a determinats centres escolar i prioritzant la necessitat de facilitar la seva integració.

● Afavorirem que els diferents col·lectius de nouvinguts a la ciutat s’impliquin i participin activament a les manifestacions col·lectives que configuren la personalitat del municipi per aconseguir augmentar la seva vinculació amb Cerdanyola del Vallès.