Posts Tagged ‘Gènere’

La nostra societat ha fet molts passos endavant per aconseguir la igualtat efectiva entre gèneres però encara tenim molt camí per recórrer. Avançar cap a la igualtat és una tasca transversal de totes les institucions públiques i és necessari que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès segueixi treballant les polítiques de gènere amb l’objectiu de millorar-les.

● Cal vetllar per prevenir els casos de violència de gènere i evitar-los en la mesura de les possibilitats que tenim. És necessari que l’Ajuntament faciliti assessorament legal a les víctimes d’aquest tipus de situacions i que de forma coordinada amb la Generalitat de Catalunya es doni sortida a la creació d’un centre d’acollida que doni suport a la ciutat i les seves rodalies.

● Treballarem per a què ni els mitjans públics de comunicació ni el govern municipal en les seves actuacions projectin una imatge negativa o estereotípica de les dones. En aquest sentit, vetllarem especialment per a què ni l’Ajuntament ni els ens que en depenen no utilitzin un llenguatge sexista en la seva comunicació.

● Apostarem per la creació d’un conveni de treball i relacions entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Institut Català de la Dona a partir del qual desenvolupar accions per fomentar la igualtat efectiva entre sexes.

● Impulsarem que l’Ajuntament incorpori als criteris objectius d’atorgament de subvencions a entitats un modificador positiu en favor de les entitats locals que tinguin juntes directives paritàries.