Posts Tagged ‘Eleccions’

La política-ficció sempre és arriscada. Percebre les grans tendències resulta relativament senzill i de fet, només cal llegir unes poques enquestes per veure en quin sentit bascula el cos electoral del país. Adaptar aquestes grans tendències a un àmbit local restringit com és el de Cerdanyola del Vallès és un exercici més complicat i que pot sortir força malament. Vagi per avançat que la previsió podria derivar en un naufragi en tota regla.

La previsió es realitza partint del mateix cens electoral de les eleccions Municipals 2011 o el que és el mateix, 43.135 cerdanyolencs amb dret a vot. Lleugerament per sota dels 43.275 ciutadans que van tenir dret a votar a les darreres eleccions al Congrés dels Diputats. El nostre cens electoral fa anys que no es belluga gaire i de manera indirecta, això és una bona notícia, però aquest seria un altre debat. Ara bé, que simplifica els exercicis és quelcom indiscutible.

Tot i això, les grans tendències es consoliden a partir de l’acumulació de casos concrets i assumint el risc d’errar el tret, mancat d’algunes dades que poden ser importants a l’hora de fer prediccions i sense haver llegit gaires enquestes, el que segueix pot ser un possible resultat electoral per a les Eleccions al Congrés dels Diputats del 20 de novembre de 2011 a la nostra ciutat.

La primera incògnita que caldria intentar resoldre és la de la participació. Per a les generals del 2008 es va situar en un 73,47%, força per sota de l’afluència del 2004 que va ascendir fins al 78,42% amb un cens de 43.761 ciutadans amb dret a vot. Els motius d’aquesta fluctuació de gairebé 5 punts són de sobra coneguts malgrat no es puguin circumscriure únicament als efectes dels atemptats a Madrid. La impopularitat acumulada pel darrer govern del PP era tal que la mobilització del vot d’esquerres estava força garantida i molt al contrari del que molts puguin pensar, aquells atemptats també van servir per mobilitzar fins al darrer votant potencial del PP que passés per allà. En tot cas, és previsible que la participació del 2011 sigui molt més semblant a la del 2008 que a la del 2004. De fet, el baix perfil de la campanya es pot palpar a nivell de carrer pel simple motiu que Catalunya no és una prioritat electoral per pràcticament ningú. Aquest cop, tot el peix està més que venut i a uns mercats força allunyats. Els enginyers electorals dels grans partits ho saben prou.

En segon lloc, no podem oblidar les matrius de transmissió de vot i si una cosa ens han ensenyat processos electorals anteriors és que la frontera de vot més inestable és la que existeix entre el PSOE i el PP. Ambdós partits treballen sota influència de les forces centrípetes que es mouen al voltant del poder real i comparteixen bona part de l’electorat malgrat les evidents diferències de matís i forma. En tot cas i sobre números absoluts, les majors transferències de vot es produeixen entre aquestes dues forces i les properes eleccions no seran una excepció.

Com que no es tracta de fer cap tesi doctoral, limitem-nos a fer una predicció a nivell de vots, mirar d’encertar els percentatges i traslladar els números al que seria l’aplicació de la Llei d’Hondt a nivell municipal. Val la pena no perdre de vista la perspectiva local, de la lectura dels resultats també dependrà que més d’un i de dos li vegin les orelles al llop, en alguns casos, li veuran de cop les orelles i també les dents.

Amb una mica de temps, es podria intentar afinar molt més els possibles resultats i alguns dels raonaments els deixarem per un altre dia que es puguin exposar amb més calma i deteniment. La resta de conclusions i lectures polítiques, com per exemple la interpretació dels debats pornogràfics de república bananera promoguts per TVE sota l’apriorisme de que només es presenten dos partits a les eleccions.

Participació: 71,5% ( 30.841 vots emesos )

PSC-PSOE: 28,5% – 8.789 vots – 9 regidors

PP: 25,4% – 7.833 vots – 8 regidors

CiU: 13,5% – 4.163 vots – 4 regidors

ICV-EUiA: 12% – 3.700 vots – 3 regidors

Esquerra: 5,5% – 1.696 vots – 1 regidor

Segons la taula de Llei d’Hondt, el 25é regidor en entrar seria del PP però molt renyit amb ICV-EUiA. Els números s’han confeccionat comptant amb un important increment del vot en blanc i considerant que en bona mesura es pugui consolidar la tendència a que algunes opcions no parlamentàries fins al moment puguin créixer. Els vots als cinc partits reflectits van representar al 2008 un 94,93% dels vots vàlids i segons la previsió, al 2011 representarien un 84,9%. En tot cas, Ciutadans desapareix de l’equació en no presentar candidatura i seria possible que UpyD i PxC vegin incrementats lleugerament els seus vots respecte a anteriors comicis. El vot nul és un misteri, però podria tendir també al creixement. En tot cas, els números estan fets en menys de mig hora i podrien ser equivocats, però qui no s’arrisca no pisca.

Afortunadament, la política municipal és diferent. En tot cas, aquests resultats avancen una sèrie de situacions que no podem perdre de vista i que, malgrat la distància, haurien de condicionar-nos. De cara a fer més números, com per exemple què signifiquen a nivell pràctic les evolucions, esperarem a tenir en pantalla els resultats definitius.

En cas de fallida general del model exposat, acceptaré amb esportivitat els improperis i les mofes que tingueu a bé transmetre pels canals que considereu adients, especialment el digitals.