Posts Tagged ‘Eleccions Municipal’

No és el moment d’arronsar-se. Les corporacions municipals han d’interposar-se entre el mercat i els seus ciutadans per protegir els interessos de les persones. Això, que pot sonar com es vulgui, és un imperatiu moral amb els temps que corren. Ens podem creuar de braços mentre els bancs desnonen famílies senceres? Abdicarem de generar projectes productius que puguin oferir un futur millor als ciutadans que estan en edat laboral i no accedeixen al mercat laboral? Deixarem de fer pressió sobre les administracions que retallen la sanitat i l’educació de les classes treballadores? Els ajuntaments amb una majoria política d’esquerres no s’ho poden permetre i és necessari que es comencin a moure amb determinació.

A la crisi econòmica s’hi ha sumat una evident crisi de vocacions al camp de les esquerres. Estem parlant d’un efecte que ja és qüestió d’estudi arreu d’Europa, la socialdemocràcia ha accedit a declarar-se en fallida ideològica i a l’Estat espanyol, el PSOE està disposat a baixar la persiana per una bona temporada sense ni tan sols plantejar-se la possibilitat de donar guerra. La reforma urgent de la Constitució Espanyola, que no hem pogut votar els ciutadans i que ha estat sancionada per un monarca hereditari, ha estat un exemple molt plàstic de fins a quin punt aquest partit està decidit a obviar les seves obligacions envers la seva base electoral.

El problema no és que l’Estat espanyol sigui incapaç de generar confiança als mercats financers, és que aplicant l’estratègia de la gallina decapitada mai s’ha anat enlloc. L’executiu de Rodríguez Zapatero ha trobat la seva particular sortida de la crisi entregant el poder al PP i recorrent a un plantejament tan innovador que ja es feia servir als temps de Sagasta i Cánovas del Castillo. La falsa alternança entre els corrents que circulen per les clavegueres de l’estat no ens porta enlloc i el que és pitjor, ens condemna a repetir els mateixos errors que ens han portat on som. Si la crisi econòmica s’ha d’emportar per endavant la socialdemocràcia, que ho faci, però que no en deixi ni rastre, ja fa temps que el camp de les esquerres ha de construir un nou model capaç de complir les expectatives que li calen als treballadors, els aturats, els pensionistes, els estudiants i en definitiva, tots aquells sectors que pateixen en primera persona els rigors d’un sistema cada cop més pensat per satisfer els interessos dels que més tenen.

El punt de partida és el que és, però a nivell local existeixen moltes possibilitats de treballar des de la proximitat als ciutadans i és necessari que les esquerres es plantegin el repte de donar exemple i el que és més important, la obligació de jugar un paper digne. Recuperar legitimitat a la vegada que es fa un bon servei als ciutadans tampoc és un horitzó que a priori hagi de semblar un calvari per ningú que posseeixi unes mínimes conviccions d’esquerres i és en aquesta direcció que caldria arrossegar els consistoris que disposen d’una majoria d’esquerres.

Es lluita contra una situació dura i que afecta de forma directa als ciutadans. Ni els índexs d’atur ni l’amenaça dels desnonaments són cap broma que es pugui prendre a la lleugera. No és el moment d’aferrar-se a un model que ha caducat com els iogurts i que mai més servirà com a motor econòmic dels ajuntaments. L’esclat de la bombolla immobiliària és una realitat que no es pot obviar i cal que sorgeixin alternatives des del món municipal que reclamin un finançament digne pels ajuntaments i que forcin a les administracions “competents” a acabar amb el paper de les entitats financeres. Els crèdits ICO habilitats amb objecte de pagar factures generen un enriquiment directe dels bancs i poden alleugerir les tensions de tresoreria d’algunes empreses, però no deixen de redundar en un endeutament que resulta en tot cas improductiu. No són una mesura de futur i l’únic que ha aconseguit el govern de Rodríguez Zapatero és xutar la pilota endavant sense construir les bases per un futur sanejat de les corporacions locals.

És el moment d’acabar amb la lleialtat institucional. No es poden acceptar retallades sobre l’expectativa de vida dels ciutadans ni es poden acceptar mesures que no ens porten enlloc. Cal una visió estratègica i no s’hi arribarà, ni de bon tros, incentivant el consum. La festa del totxo ha acabat i ara toca recollir els plats trencats per que en un futur no tornem a ensopegar amb la mateixa pedra. Cedir-li la iniciativa al discurs de la dreta i obviar les causes objectives de la crisi és un error que les esquerres no es poden permetre i el camp de batalla prioritari han de ser els municipis.

La revolució de les telecomunicacions està generant un nou model econòmic que no té els seus fonaments clavats en la producció de mercaderies físiques, orbita al voltant del coneixement.

Cal tancar quan abans millor les fractures digitals i facilitar la ràpida incorporació dels infants a la cultura digital. Les tecnologies de la informació constitueixen un entorn dinàmic per definició i és important treballar per a què la nostra ciutat presenti un bon nivell sobre aquest camp.

És necessari que Cerdanyola del Vallès s’adapti a aquestes infraestructures, doni un bon servei als ciutadans i les empreses. Cal que demostrem tot el que els darrers anys s’ha estat dient, que som capaços d’entrar a l’era digital en una posició avantatjosa.

● Becarem la contractació de serveis de connexió a la xarxa a aquelles famílies amb fills que tinguin uns ingressos anuals baixos, prioritzant famílies nombroses o en risc d’exclusió social.

● Exigirem als operadors del mercat de telecomunicacions que ofereixin un bon servei a tots els barris de la ciutat. A dia d’avui hi ha detectades deficiències en el servei a molts punts de la ciutat i ja és hora que la corporació municipal exerceixi d’interlocutora davant les grans empreses del sector.

● Impulsarem la millora de les xarxes de la ciutat, donant suport a les ini-ciatives d’ampliació de la fibra òptica i fent especial incís en la necessitat queaquestes connexions arribin als polígons industrials de la ciutat.

● Millorarem la qualitat dels espais WiFi existents a dia d’avui i els ampliarem creant una xarxa d’espais on es provingui connexió gratuïta. Treballarem per que aquests serveis arribin durant aquesta legislatura a la Plaça Sant Ramon i als mercats de Fontetes i Serraperera.

● Donarem suport als projectes autogestionats que tendeixin a la creació d’una xarxa de banda ampla a la ciutat facilitant equipaments municipals per a què exerceixin de nodes de comunicació.

Serem una societat viable i generadora de benestar si som capaços de respondre adequadament a les inquietuds dels nostres ciutadans. En el pla econòmic és necessari que apostem per la innovació com a espai on els catalans podem posicionar-nos internacionalment de manera solvent. Cerdanyola del Vallès té un paper important en aquest procés al disposar d’una sèrie d’infraestructures estratègiques que ens permetran afrontar el futur amb garanties.

En aquest sentit és completament necessari que siguem conscients de fins a quin punt els mercats són volàtils i poden presentar alteracions que cal preveure i treballar amb vista a evitar que la ciutat es dirigeixi per complet a activitats que poden ser víctimes propícies per a les crisis cícliques del model econòmic predominant a dia d’avui. És per això que cal que l’Ajuntament adopti polítiques actives de promoció econòmica i tingui capacitat d’influència sobre el teixit empresarial de la ciutat.

És obligació del nostre ajuntament treballar per la recuperació econòmica. Per complir amb aquest objectiu estratègic serà necessari que intervinguem per donar suport a iniciatives que estiguin ben encarades, parteixin d’una bona diagnosi del moment econòmic i redundin en la generació de recursos econòmics que serveixin per millorar l’estat de les arques municipals i que finalment, produeixin efectes positius sobre el total de la població. No podem perdre de vista mai que les polítiques de promoció econòmica no són una finalitat en sí mateixes, són un objectiu al servei de l’interès general dels veïns de la ciutat.

● Impulsarem la creació d’un viver d’empreses tecnològiques amb el que oferirem facilitats estructurals a empreses de nova creació, fomentarem el sorgiment de sinergies entre emprenedors i facilitarem serveis d’acompanyament que redundaran en la creació d’ocupació de qualitat a la ciutat.

● Fomentarem la creació de programes d’impuls de l’activitat emprenedora seguint les pautes que marquen institucions com ACC1Ó. Les empreses de nova creació requereixen de programes de suport que redundin en la millora de les seves capacitats de gestió, l’optimització dels sistemes de treball o la relació amb agents empresarials que puguin esdevenir col·laboradors o consumidors dels seus serveis.

● Apostarem per a què l’Ajuntament mantingui actualitzat un cens d’empreses de la ciutat. És necessari que la corporació municipal presenti anualment un informe respecte a l’activitat econòmica a la ciutat i sigui capaç d’adaptar les seves actuacions a les necessitats de les empreses de la ciutat apostant en tot moment per a què aquestes compleixin amb la seva responsabilitat social corporativa vers la ciutat.

● Treballarem per a què l’Ajuntament dediqui esforços a garantir un bon assessorament pels emprenedors de la ciutat i es comprometi en la recerca de finançament suficient per fer viable els millors projectes. En aquest sentit, la ciutat pot implicar-se en xarxes de suport a l’emprenedoria i facilitar als emprenedors el contacte amb inversors.

● Donarem sortida a un programa de captació de talent a la UAB a partir del qual treballarem per incorporar a la ciutat projectes amb un alt valor afegit.

● Estudiarem la possibilitat de donar suport a l’impuls d’un centre de foment de la creativitat on realitzar programes d’iniciació tecnològica per a alumnes de la ciutat que manifestin una vocació precoç per la robòtica, la informàtica i els diversos camps de la tècnica.

● Treballarem per simplificar els tràmits de creació d’empreses a partir del suport directe de l’Àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament. És necessari que les persones emprenedores de la ciutat i que poden generar ocupació disposin de major suport.

Si una cosa ens ha demostrat la crisi econòmica global, que encara estem patint avui dia, és que les administracions públiques no poden abdicar del seu deure d’intervenir a l’economia amb l’objectiu de regular-la i adaptar-la a l’interès global. Durant molts anys s’ha viscut a partir d’un model industrial incorrecte que ha estat arrossegat per la riuada de l’esclat de la bombolla econòmica i a hores d’ara ens cal replantejar el paper de les institucions com a planificadores del desenvolupament econòmic i com a garants de la defensa dels interessos generals.

Hem de donar sortida a un nou model econòmic local que parteixi de la detecció d’aquells factors que més ens condicionaran a llarg termini. Disposem d’oportunitats que cal que comencem a aprofitar immediatament però també hem de ser conscients de quines amenaces caldrà conjurar.

● Cal treballar polítiques de formació continuada als treballadors com a eines per fer front amb majors garanties als canvis conjunturals i estructurals del mercat laboral.

● Reivindicarem la creació d’una borsa municipal de treball que exerceixi de registre, coordini les actuacions formatives i faciliti als aturats de la ciutat la seva reinserció al mercat laboral.

● Oferirem un servei públic d’assessorament per a empreses interessades en la instal·lació de punts de generació energètica a partir de fonts netes. La voluntat de la corporació municipal ha de ser facilitar la modernització de les empreses locals i la dotació de serveis per aconseguir que aquestes tinguin un consum energètic més eficient a partir de fonts netes.

● Impulsarem la creació d’una empresa municipal que coordini l’esforç econòmic que requereix la modernització energètica de la ciutat, prestant especial atenció a la promoció d’instal·lacions fotovoltaiques.

● Afavorirem la implementació d’un punt de generació d’energia elèctrica a partir del processament de biomassa procedent de les propietats forestals de la Serralada de Collserola. D’aquesta manera també aconseguirem incentivar als propietaris a mantenir les seves parcel·les netes i per tant, reduirem considerablement el risc d’incendis i els efectes dels mateixos sobre el nostre patrimoni natural.

● Estudiarem la possibilitat d’impulsar la creació d’una central geotèrmica que pugui donar servei a les empreses i particulars de la ciutat. Aquest projecte no podrà materialitzar-se durant la propera legislatura però és possible començar a avançar en aquest sentit si les condicions del nostre municipi ho permeten.

● Afavorirem la recollida d’olis, fonamentalment procedents de la restauració, per a la fabricació de biocarburants fomentant la col·laboració entre els agents privats interessats.

● Impulsarem exempcions fiscals sobre aquelles iniciatives que incloguin la recollida i aprofitament de les aigües pluvials així com la implantació d’energies netes a empreses i particulars.

Una part fonamental de la generació de benestar i prosperitat passa per garantir als ciutadans el seu dret d’accés al treball. Som conscients que el moment econòmic no resulta especialment esperançador però fins allà on ens sigui possible, hem de treballar per a què la corporació municipal s’impliqui en la generació d’ocupació, especialment en aquells camps que tenen un futur clar a la nostra ciutat.

● Fomentarem les potencialitats del polígon Polizur per tal d’aprofitar degudament les seves potencialitats a nivell logístic per tal que la ciutat pugui beneficiar-se de la seva posició estratègica a nivell de comunicacions. En aquest sentit, es treballarà un pla de reforma dels accessos d’aquest sector que inclogui la possible adaptació d’una estació de mercaderies que doni servei a tot el teixit industrial de la ciutat, incrementant el valor afegit de la ciutat de cara a mantenir el pes actual de les indústries productives.

● Apostarem per la reconversió del sòl industrial de la ciutat amb l’objectiu d’aconseguir-ne un millor aprofitament i que sense ampliar-lo a costa de malmetre espais de la ciutat, sigui capaç de donar sortida a un major nombre de projectes empresarials. En aquest sentit, s’afavorirà que les empreses que vulguin instal·lar-se a la ciutat arran de la creació del Sincrotró ALBA ho facin aprofitant aquesta tipologia de sòls.

● Apostarem per potenciar la política de contractació d’estudiants de la ciutat, especialment a partir que l’Ajuntament subscrigui convenis de pràctiques amb centres formatius. Lluitarem per a què la corporació municipal incorpori més talent i per a què s’impliqui activament en la formació de futurs professionals.

● Facilitarem la implantació a la ciutat d’empreses a partir de bonificacions temporals que els hi facilitin la instal·lació sense comprometre els recursos futurs de l’Ajuntament. Entre les condicions formarà part la necessitat que aquestes empreses desenvolupin a mig termini programes de responsabilitat social corporativa i ofereixin als seus treballadors unes condicions de treball coherents.

● Aconseguirem que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès editi i distribueixi a tots els instituts de la ciutat una guia sobre drets laborals que serveixi per formar als joves de la ciutat al respecte dels seus drets tan bon punt s’incorporin al mercat laboral.

● Pararem una especial atenció als aturats de llarga durada i a aquells de més de 45 anys que arran de la crisi econòmica han perdut el seu lloc de treball i que a dia d’avui ho tenen difícil per tornar a introduir-se al mercat laboral. Aquests treballadors arrosseguen un gran bagatge que cal aprofitar per a les noves generacions de professionals.

● Donarem suport a l’impuls d’actuacions formatives específiques que permetin la reconversió professional de col·lectius d’aturats de llarga duració procedents de sectors productius en els quals a mig termini difícilment es tornarà a generar ocupació.

● Donarem suport als petits productors ecològics de les comarques del Vallès amb l’organització d’un mercadal quinzenal on els pagesos puguin oferir productes locals i de qualitat a preus justos.

● Promourem el coneixement i la relació entre les empreses de la ciutat i amb els municipis veïns com a font de dinamització de l’activitat empresarial local, vetllant especialment per la inserció dels emprenedors de la ciutat en circuits empresarials consolidats.

● Promourem el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats per tal que el seu bagatge professional reverteixi socialment mitjançant el suport a emprenedors i aturats de la ciutat.

Són diverses les problemàtiques ambientals que actualment es poden detectar a la ciutat. Algunes d’elles representen una amenaça a la salut dels ciutadans. És necessari adoptar mesures i protocols destinats a millorar la qualitat am-biental de la ciutat.

● Lluitarem per la creació d’una Oficina d’Atenció Medi Ambiental (OAM) per gestionar, informar i facilitar tràmits que afectin a particulars i empreses. Aquest servei ha de coordinar l’aplicació de les polítiques ambientals de l’ajuntament facilitant la implicació dels agents socials de la ciutat.

● A partir de la OAM oferirem un servei públic d’auditories per empreses i particulars interessats en reduir els seus consums energètics, facilitant el seguiment i l’avaluació periòdica dels resultats obtinguts.

● Defensarem la descontaminació dels abocadors il·legals que durant anys es van anar formant arreu del terme municipal. Tanmateix, lluitarem per a què es presti especial atenció a la detecció de nous abocaments i a la sanció d’aquells que incorrin en nous abocaments il·legals.

● Ens oposarem al rebliment de noves argileres a partir de residus diferents a runams o terres. La nostra ciutat porta dècades pagant la seva part de respon-sabilitat en la generació de residus i ara cal que altres facin el mateix que hem fet nosaltres. Cerdanyola no pot ser durant més temps l’abocador del Vallès i ara cal que treballem per descontaminar els sectors del terme municipal que han quedat malmesos durant tants anys d’abús sobre el nostre territori.

● Vetllarem pel paisatge natural de Cerdanyola del Vallès promovent el manteniment dels camins i la seva utilització, millorarem els programes de neteja de boscos i rieres. Seguirem treballant per a què les properes generacions puguin gaudir com estem gaudint nosaltres del patrimoni natural que a dia d’avui conserva la nostra ciutat.

● Prestarem especial atenció al manteniment de la qualitat ambiental del Riu Major o Riera de Sant Cugat al seu pas pel municipi. Tant pel seu valor am-biental com per la utilització que en fan els ciutadans, aquest és un espai que mereix ser preservat.

● Fomentarem la reducció de residus i el reciclatge en origen a partir de millorar la recollida sectorial d’aquells agents que generin majors volums o que treballin amb materials més perillosos.

● Modificarem la taxa de residus per incloure descomptes relacionats amb la reducció en origen i la recollida selectiva.

● Cal incrementar la freqüència i la qualitat de la neteja dels vorals de les carreteres de la ciutat, especialment aquelles que passen per terrenys del Parc Natural de Collserola.

● Aprovarem a principis del 2012 un pla municipal que tingui com a objectiu estratègic facilitar la implantació de l’automòbil elèctric a la ciutat. D’aquest pla es desprendrà la implantació d’una xarxa de punts de càrrega al servei dels ciutadans, les empreses i les administracions que siguin usuàries d’aquest tipus de vehicles.

● Reduirem el parc automobilístic municipal, recanviarem sempre que sigui possible els vehicles de combustió fòssil per vehicles elèctrics.

● Inclourem als plecs que regulen la prestació de serveis públics de transport la necessitat que els vehicles a partir dels quals es realitza el servei funcionin a partir de biocarburants o altres sistemes alternatius a la combustió fòssil.

● Impulsarem una política de beneficis en l’impost de circulació per a automòbils elèctrics, amb pila d’hidrogen o mixtes.

● Redactarem i posarem en pràctica un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals que inclogui el seguiment directe de l’estat del sotabosc, la relació directa amb els propietaris forestals i els programes de desbrossament dels espais de risc.

● Apostarem per incrementar la pressió sobre les diverses expressions d’urbanisme il·legal que tenen lloc als nostres espais naturals, especialment a la serralada de Collserola.

● Treballarem per aconseguir que en col·laboració amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac s’aconsegueixi millorar la connectivitat biològica de les serralades de Marina i Collserola.

● S’impulsarà un conveni marc amb la UAB a partir del qual fundar una col·laboració estable d’aquesta universitat amb la ciutat de cara a millorar la qualitat ambiental mitjançant treballs de camp i un seguiment exhaustiu dels principals indicadors de qualitat ambiental.

● Impulsarem la incidència de les instal·lacions d’interpretació de la natura de Can Coll a partir de l’establiment de programes de col·laboració amb els centres escolars de la ciutat i dels municipis de les rodalies per tal de millorar el grau de coneixement de la diversitat natural de la Serralada de Collserola i augmentar el grau de consciència i responsabilitat dels ciutadans al voltant del nostre patrimoni ambiental.

És ben evident que la nostra situació geogràfica ens ha fet beneficiaris, però també víctimes de les grans infraestructures que donen servei a la ciutat de Barcelona i al corredor de comunicacions que uneix bona part de l’Estat espanyol amb Europa. Autopistes, vies fèrries, línies d’alta tensió i carreteres de tot tipus conflueixen sobre un territori al qual no li queda gaire cosa per oferir.

Encara conservem una relació raonable entre espais verds i urbanitzats, a aquestes alçades encara tenim molt a defensar ja que la nostra ciutat encara es distingeix de molts altres municipis de l’àrea metropolitana per oferir un bon nivell de qualitat de vida que en bona part es deu al nostre entorn.

● Ens oposarem decididament al Túnel d’Horta en les seves diferents variants amb l’objectiu que no disminueixi la qualitat de vida dels ciutadans, es mantingui la qualitat ambiental de la serralada i no s’afegeixi més pressió urbanística a l’entorn forestal.

● Apostarem per la integració dels mitjans públics de transport de la ciutat a la primera zona tarifària aconseguint que el cost dels títols de transport entre Cerdanyola del Vallès i Barcelona o parades intermèdies siguin expedits al cost mínim. Tanmateix, apostarem per la recuperació dels autobusos gratuïts entre la ciutat i la UAB aconseguint que el cost d’aquest servei sigui assumit conjuntament entre diverses institucions del país, el centre i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

● Demanarem millores en la xarxa de parades d’autobús interurbà que incloguin la instal·lació de mitjans telemàtics que millorin el nivell d’informació als usuaris i que aquesta millora es pugui rendibilitzar a partir de la cessió d’espais publicitaris a les noves parades als quals els comerços de la ciutat tinguin un accés preferent com a anunciants.

● Facilitarem la implantació del tramvia del Vallès a partir del projecte de la Plataforma pel Transport Públic (PTP). Tanmateix, defensarem que la seva gestió sigui de titularitat exclusivament pública en tant que es tracta d’un servei rendible amb un retorn de les inversions a mig termini.

● És necessari apostar per la millora dels accessos a l’estació de RENFE i per alliberar un major nombre de places d’aparcament útils al seu voltant. Amb l’objectiu d’incentivar la utilització d’aquest mitjà de transport caldrà racionalitzar els espais de Zona Blava existents actualment al tram final del Passeig del Pont. Estudiarem també la possibilitat d’alliberar durant els matins més places d’aparcament properes a l’estació per tal d’incrementar la capacitat de dissuasió del tren com a mitjà de transport públic amb valor afegit per connectar la nostra ciutat amb el seu entorn.

● Ens oposarem a la via Interpolar en el seu pas per Bellaterra. No valorem que aquesta infraestructura sigui necessària per la ciutat i significarà un empitjorament clar de la qualitat de vida dels ciutadans d’aquesta part de la ciutat.

● Apostarem per obrir pels passatgers la línia Granollers – Martorell. Aquest traçat ja disposa de la majoria d’infraestructures necessàries per donar aquest servei i millorarà la connexió perifèrica de la ciutat sense necessitat de malmetre espais d’interès natural o d’usos agrícoles. Aquesta línia tindrà pas per l’estació de RENFE de la UAB i aconseguirà que aquesta deixi d’estar al servei exclusiu de la universitat i estigui al servei de tota la ciutat.

● Racionalitzarem les rutes de transport públic tenint en consideració la demanda real dels ciutadans i aconseguint que es doni servei molts més sectors de Cerdanyola del Vallès.

● Partint de la nostra proximitat a la ciutat de Barcelona, del seu atractiu com a destinació turística i de les potencialitats del nostre patrimoni local així com de l’existència de la UAB a la ciutat, apostarem per la creació d’un alberg municipal de joventut adherit a la YHIF i la XANASCAT que ens faci receptors de turisme juvenil, contribueixi a potenciar l’atractiu turístic de la ciutat i acosti joves de tot el món al nostre municipi.

● Impulsarem la creació d’un àrea de pernocta per autocaravanes connectada amb el transport públic per tal d’aprofitar el potencial turístic de la ciutat de Barcelona i aconseguir que aquest reverteixi sobre la ciutat. Cerdanyola del Vallès, per les seves connexions, presenta un important volum de trànsit d’aquest tipus de vehicles i és capaç de capitalitzar-lo en el seu benefici.