Posts Tagged ‘Educació’

És imprescindible millorar el nivell de l’ensenyament que s’ofereix a la ciutat. Per aconseguir-ho no n’hi haurà prou amb dotar de més recursos l’escola pública, serà també necessari articular programes i mesures que facilitin la tasca dels docents.

Al 2007, el Síndic de Greuges va cridar l’atenció del govern municipal a causa del baix percentatge d’infants de 0 a 3 anys escolaritzats. Segons dades d’aquell anys, només un 2,7% d’aquests infants tenien una plaça pública. Malgrat les petites victòries aconseguides durant els darrers anys gràcies a la reivindicació constant de les famílies de la ciutat, les dades eren i són especialment dolentes. És lògic que l’educació de 0 a 3 anys sigui una prioritat per Esquerra i que estiguem decidits a impulsar millores pràctiques amb urgència.

La nostra ciutat arrossega de fa molts anys importants dèficits sobre el camp de l’educació. Estem determinats a treballar des de l’Ajuntament per aconseguir que el govern prioritzi aquesta àrea de gestió i al final de la legislatura, Cerdanyola del Vallès hagi millorat els seus resultats i les condicions generals de treball de l’ensenyament públic.

● Reclamarem l’habilitació de noves places gratuïtes a les Escoles Bressol Municipals i apostarem per l’ampliació i millora del servei d’educació per a infants d’entre 0 i 3 anys de la ciutat. És necessari que a partir del curs 2012 la ciutat sigui capaç d’oferir places a tots els famílies que així ho desitgin. Treballarem en tot moment per què les places que es generin siguin públiques i no depenguin de concessionàries privades.

● Reclamarem que l’Ajuntament impulsi a partir del curs 2011 – 2012 la creació d’un servei que exerceixi d’Oficina Municipal d’Escolarització per tal de coordinar les inscripcions als centres públics de la ciutat i evitar situacions caòtiques i de manca de transparència com les que s’han esdevingut durant els darrers anys.

● De forma anual, dotarem a tots els estudiants de la ciutat d’un paquet de programari lliure de llicències amb el qual puguin realitzar les principals tasques que durant el curs els hi seran requerides. El mateix suport físic contindrà una guia per a la utilització dels recursos gratuïts que existeixen a la xarxa.

● Cal prestigiar els cursos de Formació Professional i adequar-los a les ofertes laborals properes. Impulsarem la creació d’un espai de treball permanent que coordini Ajuntament, Departament d’Educació i agents empresarials per tal de valorar la demanda de places de treball als diversos sectors productius i ser capaços d’incidir sobre els joves de la ciutat i ajudant-los a inserir-se en el mercat laboral.

● Vetllarem pel correcte manteniment dels centres escolars de la ciutat. La comunitat educativa reclama al govern que sigui més curós amb l’estat de les escoles i compleixi amb els seus compromisos. Escola pública no pot ser sinònim d’abandonament i baixa qualitat.

● Apostarem per a què l’Ajuntament millori el funcionament del Consell Municipal d’Educació, dotant-lo de major regularitat, rellevància i capacitat de decisió. És necessari que el govern tingui molt més en compte a la comunitat educativa de la ciutat i es vegi forçat a donar respostes satisfactòries a un àrea de gestió de tanta importància.

● És necessari potenciar les polítiques d’informació a les escoles i instituts a partir de la dotació de recursos però també, implementant programes de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

● Emprendrem accions per millorar la mobilitat dels escolars de la ciutat, treballant per aconseguir rutes a peu segures cap als centres educatius de la ciutat.

● Treballarem per reforçar el paper de les associacions que treballen un lleure educatiu i socialment compromès. Cal posar en valor la tasca de les entitats que treballen per a l’educació en valors, formen quadres socials i ofereixen un gran servei a moltes famílies de la ciutat.

● Vetllarem per la distribució equitativa d’alumnes amb dificultats de mobilitat o amb necessitats especials, tant entre escoles públiques com concertades. Tanmateix, apostarem per a què es controlin molt millor les irregularitats sobre l’empadronament que any rere generen una imatge de poca transparència i favoritisme en les inscripcions.

● Apostarem per la creació d’una Escola Oficial d’Idiomes a Cerdanyola del Vallès que descongestioni les de les ciutats de les rodalies i complementi la tasca feta fins al dia d’avui per les acadèmies de la Ciutat.

● Proposarem que la Biblioteca Municipal realitzi una ampliació dels seus horaris i que a la ciutat es puguin obrir més sales d’estudi per donar servei tant als estudiants de la UAB com als dels instituts del municipi que durant l’any han de preparar exàmens o projectes. Aquestes sales hauran d’estar degudament condicionades amb accés a Internet, insonorització i servei de vending.

● Impulsarem un taulell virtual d’anuncis on unificar l’oferta i la demanda de classes de repàs per a alumnes que necessitin reforç.