Posts Tagged ‘Desafecció’

Hi ha un procés de desencant dels ciutadans amb la política que ja fa massa anys que dura. La comparació de les dades de participació dels darrers cicles electorals i els resultats dels estudis d’opinió rebel·len que una fracció gens menyspreable de la societat no sent proximitat amb l’entorn dels quals treba-llen per la gestió de la cosa pública.

Aquest procés és negatiu i retira poder dels àmbits democràtics de decisió i el traspassa a altres esferes com, per exemple, l’econòmica. La política s’ha d’exercir com a responsabilitat cívica, amb voluntat de servei públic i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida del màxim nombre de ciutadans.

Els ajuntaments són les administracions més properes als ciutadans i representen una oportunitat excel·lent per reivindicar el compromís polític, de-mostrant que la honestedat és un valor que cal exigir a tots els que assumeixin la responsabilitat d’exercir càrrecs institucionals.

● És necessari incrementar l’exigència sobre els responsables de la gestió municipal i millorar la motivació i productivitat dels treballadors de l’Ajuntament. Cal que des de l’Ajuntament es doni exemple i que l’entrega, professionalitat i competència dels seus polítics i treballadors sigui difícilment qüestionable. En aquest sentit és molt important que la corporació municipal impulsi una política clara de Recursos Humans que promogui millores en la qualitat de la gestió i tendeixi a superar deficiències històriques que malauradament perviuen.

● Demanarem al govern municipal que a l’inici de la legislatura defineixi indicadors objectius de la gestió de totes les àrees i que en respongui dels mateixos al 2013 i al 2015 amb un informe obert a la ciutadania. Necessitem un Ajuntament més productiu i coherent amb la seva gestió.

● Cal acabar amb el silenci administratiu. És necessari que tant el govern de la ciutat com els departaments responguin a totes les demandes de ciutadans o col·lectius en un termini inferior a les dues setmanes. L’Ajuntament ha de vetllar en tot moment per clarificar les normatives, evitar que es portin a terme accions errònies i per informar puntualment als ciutadans al respecte de qualsevol qüestió que aquests requereixin.

● Reivindicarem una política clara de retribucions als càrrecs electes de la ciutat per tal d’eliminar retribucions encobertes mitjançant l’assistència o presidència d’òrgans de la corporació municipal.