Posts Tagged ‘Comerç’

Fa temps que les administracions públiques li han girat l’esquena als petits comerciants i hostalers. La implantació de l’actual model liberalitzat ha perjudicat enormement a la gran majoria de comerciants en benefici de les grans distribuïdores i de les macro-superfícies comercials.

El teixit comercial de proximitat genera ocupació, permet donar sortida al mercat a un major nombre de productes, afavoreix als productors locals i és una part medul·lar del model de societat que volem.

El comerç tradicional i l’hostaleria també redunden en una major cohesió social, generant major i millor ocupació, dotant de personalitat a la ciutat i permetent la creació de relacions personals entre els ciutadans.

Considerem que el petit comerç humanitza la ciutat i la fa millor, més habitable per tothom. És per això que creiem que donar-li suport des de l’Ajuntament és una obligació.

● Ens oposarem al desenvolupament de noves àrees de distribució massiva. Els canvis sobre l’estructura comercial de la ciutat han de consensuar-se amb el teixit comercial existent avui dia per tal de no perjudicar-lo.

● Donarem suport a les iniciatives de les federacions de comerciants que vagin en el sentit de potenciar els eixos comercials de la ciutat i augmentar l’atractiu del comerç local.

● Apostarem per augmentar les inspeccions en el comerç. Cal assegurar que els comerços es puguin beneficiar dels seus drets i també, que compleixin els seus deures. La nostra ciutat ha de mostrar-se ferma a l’hora d’impedir tota mena de pràctiques de competència deslleial.

● Insistirem per a què la corporació municipal treballi de manera preferent i sempre que sigui possible amb proveïdors de serveis establerts a la ciutat, requeriment que es traslladarà a tots els plecs de contractació pública que s’emetin durant la legislatura.

● Impulsarem l’ampliació horària i a nivell de calendari dels aparcaments existents avui dia i que depenen de l’Ajuntament com a mesura de suport als comerços i a l’hostaleria de la ciutat.

● Donarem suport als programes de modernització del comerç i l’hostaleria local a partir de la implantació de sistemes més eficients de gestió fonamentats en la digitalització i la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

● Impulsarem un programa de creació de plataformes de comerç electrònic al servei del comerç local i de proximitat. El conegut com e-commerce és un sector econòmic en expansió clara i és necessari propiciar que els petits i mitjans distribuïdors de la ciutat adquireixin coneixements tecnològics i pràctics que els facin capaços de competir en aquest nou mercat.

● Treballarem per a què l’Ajuntament doni suport a la modernització i funcionament dels mercats municipals com a espais dinàmics i de qualitat que siguin capaços de consolidar avantatges competitius clars respecte a les grans àrees de distribució comercial.

● Impulsarem una normativa clara que reguli la instal·lació de terrasses, tenderols i altres estructures vinculades amb el comerç i l’hostaleria que tenen a veure amb la via pública. És necessari clarificar què és el que es pot fer i què no per evitar que el sector realitzi inversions inútils i donar als tècnics municipals uns criteris clars i objectius al respecte.